ökológia

Az egyed feletti biológiai szerveződéssel foglalkozó tudomány, mely a szerveződési szintek (pl. populációk) jelenségeit és az élőlények (térbeli és időbeli) elterjedé-sének és gyakoriságának okait vizsgálja. Szinte minden természettudomány ismereteit felhasználja, sőt a társadalmi vonatkozásokra is tekintettel van. A környezetvédelem egyik tudományágaként, illetve a természetvédelem alaptudományaként a természeti egyensúly védelmét hirdeti, melyet a gazdasági fejlődés veszélyeztet.

Developed by Integral Vision