Nyikita Szergejevics Hruscsov

(1894–1971) Sztálin halálától, 1953-tól 1964-ig a szovjet kommunista párt első titkára. Ő verte le az 1953-as keletnémet és az 1956-os magyar forradalmat. 1956-ban a XX. pártkongresszuson bírálta Sztálint. 1964-ben megbuktatták, helyére Leonyid Brezsnyev került.

Developed by Integral Vision