normatív

Előíró (preskriptív) jellegű megközelítés, amely nem foglalkozik azzal, ami fennáll, hanem azt szabja meg, hogy minek kell fennállnia. A szabályok mindenkor normatív jellegű megfogalmazások.

Developed by Integral Vision