népvándorlás

Körülbelül a IV–VIII. század közötti korszak Európában, a késő ókorból a kora középkorba való átmenet időszaka. Elsősorban a germán népek mozgását jelentette, majd a szlávok és a vikingek vándorlását.

Developed by Integral Vision