népi-falukutató mozgalom

Az 1920-as évek második felében induló, az 1930-as évek közepén fölerősödő mozgalom, amelynek célja az volt, hogy irodalmi és szociográfiai jellegű művekben mutassa be a parasztság életét. Ez a mozgalom tette lehetővé a Márciusi Front 1937-es zászlóbontását. A népi írók és a fiatal baloldali értelmiségiek ellenzéki mozgalma a parasztság fölemelését tűzte ki célul, a demokrácia és a függetlenség eszméjét képviselte.

Developed by Integral Vision