Nagy Sándor (Kr. e. 356 – 323)

Makedónia királya, II. Philipposz fia. Rövid ideig Arisztotelész, görög filozófus volt a nevelője. Kiváló hadvezér volt, elfoglalta az általa ismert világ nagy részét. Uralkodásától számítjuk az ókori történelem és kultúra új korszakának, a hellenizmusnak a kezdetét.

Developed by Integral Vision