Nagy Károly (768–814)

A Frank Birodalom megalapítója. A birodalom központját Aachenben hozta létre. Uralkodása idején Európa nyugati felének nagy része (Anglia kivételével) egyesült, ezért szokták Nagy Károly országát az európai uniós gondolat előfutárának tekinteni.

Developed by Integral Vision