munkaszolgálat

A hadköteles korú, de származásuk, politikai nézeteik stb. miatt megbízhatatlannak minősített férfiak kötelező, nem fegyveres frontszolgálata. Magyarországon a második világháború alatt vezették be. Ilyen munkaszolgálatban vesztette életét Radnóti Miklós, Rejtő Jenő és Szerb Antal is.

Developed by Integral Vision