munkásosztály

Az ipari forradalmak következtében kialakuló heterogén összetételű társadalmi csoport, amely napi, elsősorban gyári munkával keresi a kenyerét. A legjellemzőbb rétegei a szakmunkások, betanított és segédmunkásoki. Életszínvonaluk a képzettségüktől és szakmájuktól erősen függött, de mindenképpen a társadalom alsó csoportjaihoz tartoztak.

Developed by Integral Vision