mondatszók

Önmagukban tagolatlan mondatként vagy tagmondatként álló szavak. Nem bővíthetőek és általában nem toldalékolhatóak.

Developed by Integral Vision