mélyökológia (Deep Ecology)

Arne Naess norvég filozófushoz kötődő szakkifejezés, amellyel azt az ökofilozófiai álláspontot fogalmazta meg, ami szerint a természetbeli létezők egyenjogúak és egymásra vannak utalva. Meglátása szerint a természet minden lénye jogosult a létre, függetlenül attól, hogy hasznot hoz-e az embernek vagy sem. Az emberi személyen túlmutató lelkiismeretre hivatkozik, ám szem elől téveszti, hogy az ember és az állat ontológiailag, létbelileg különbözik egymástól.

Developed by Integral Vision