mellékmondat

A mellékmondat a főmondat valamelyik mondatrészét fejti ki és/vagy sajátos jelentéstartalommal rendelkezik.

Developed by Integral Vision