magyarázó mellérendelés

A második tagmondat az első tagmondatban foglaltak magyarázatát fejezi ki.

Developed by Integral Vision