lelkialkat

Arisztotelész etikájában a habitus, vagyis a léleknek a megszokás vagy a gyakorlás eredményeként kialakult tartós állapota.

Developed by Integral Vision