kritikus gondolkodás

Valamilyen ismeret, tudás, állítás igazságtartalmát csak annak bizonyíthatósága esetén fogadjuk el.

Developed by Integral Vision