következtető mellérendelés

A második tagmondat az első tagmondatban foglaltak következményét tartalmazza.

Developed by Integral Vision