kolduló rendek

Olyan katolikus szerzetesrendek, melyeknek közös jellemzője, hogy a többi szerzetesrendtől eltérően nem vonulnak ki a társadalomból a tökéletességet keresve, hanem a világiak között élnek és tevékenykednek. Ilyenek pl. a ferencesek és a domonkosok (dominikánusok). Tagjaik a létfenntartáshoz szükséges dolgokat koldulással gyűjtötték össze.

Developed by Integral Vision