Kisfaludy Károly

Kisfaludy Károly (1788-1830), költő és drámaíró a reformkori irodalmi élet fő szervezőjévé lépett elő 1820-tól. Kazinczy Ferencet követően tíz éven át volt az irodalomszervezés meghatározó személyisége. Az Aurora című évkönyv szerkesztője és az Aurora-kör elindítója. Halálát követően Vörösmarty Mihály vette át a helyét.

Developed by Integral Vision