királyi tanács

Eredetileg a király által kinevezett és bármikor leváltható, országos szerepkörrel is rendelkező udvari tisztségviselőkből álló testület. Ezek a főméltóságok, esetleg kiegészülve egy-két ispánnal, alkották a királyi tanácsot. Tagjai: a nádorispán, az erdélyi vajda, az országbíró, Horvátország, Szlavónia, Dalmácia bánjai, a tárnokmester stb.

Developed by Integral Vision