kilenced

A jobbágyok földesúrnak fizetett terményadója, mely a termés tizedét jelentette. A név onnét származik, hogy az egyháznak fizetendő tized után ez volt a kilencedik tized. Nagy Lajos 1351-es törvényei előírták, hogy a kilencedet minden nemesnek kötelező beszednie jobbágyaitól. Az uralkodó a jobbágyi szolgáltatások egységesítésével azt akarta elérni, hogy a középnemesi birtokokról a munkaerő ne költözzön át a bárók birtokaira.

Developed by Integral Vision