kiegyezési törvény

Ausztria és Magyarország politikai és gazdasági megegyezéséről, az Osztrák–Magyar Monarchia megalakulásáról szóló 1867-es törvény.

Developed by Integral Vision