kettős fejedelemség

Nomád népeknél általános politikai berendezkedés. Az egyik fejedelem jelképes, hatalom nélküli, súlyos természeti csapás esetén akár fel is áldozható, megölhető bajelhárítási célokból. Ő tartja a kapcsolatot az isteni világgal. A másik fejedelem valódi hadvezér. A rendszer a türk és a kazár birodalom működésére jellemző és szorosan összefügg a nomád vallással, a tengrizmussal. Valószínűleg a magyarok ezt vették át.

Developed by Integral Vision