két vektor skaláris szorzata

Olyan háromtényezős szorzat, amelynek tényezői a két vektor hossza és a vektorok szögének koszinusza.

Developed by Integral Vision