Kárpátalja

a történelmi Magyarország tájegysége, amely a trianoni békediktátum következtében Csehszlovákiához kerül, majd gr. Teleki Pál második miniszterelnöksége során visszacsatolják Magyarországhoz. A II. világháborút követően a Szovjetunió, majd annak felbomlása után napjainkig Ukrajna része.

Developed by Integral Vision