kapcsolat

Egy adott közösség tagjai egymással érintkezésbe lépnek, ez az interakció maga a kapcsolat, aminek különböző típusai különíthetők el. Kialakulhatnak bizalmas (zárt) és nyitott kapcsolatok, ez utóbbiak rendszeres és alkalomszerű kapcsolatokra bonthatók tovább. De megkülönböztethetünk egymástól céltételező és önmagukért létező kapcsolatokat is. A kapcsolatrendszer a társadalmi csoporton belüli kapcsolatok szerkezete, konfigurációja, amit a sűrűség, a kapcsolatok egymásra hatása, alcsoportok mérete stb. alapján vizsgálnak. Ezen vizsgálatok révén kimutathatók egy-egy közösség (például osztály) együttműködésének főbb jellemzői, jellegzetességei.

Developed by Integral Vision