kamatoskamat-számítás

Ha valamely ${t_0}$ érték évente p%-kal változik, akkor az n. év végén a megnövekedett érték a \[{t_n} = {t_0} \cdot {\left( {1 + \frac{p}{{100}}} \right)^n}\] képlettel számolható ki.

Developed by Integral Vision