jobbágy

A kora középkor végére Nyugat-Európában a szabad harcosokból és volt colonusokból kialakult társadalmi csoport tagja. Európa más részein a felbomló törzsi társadalom szabadjai váltak fokozatosan jobbágyokká. A jobbágy a földbirtokos joghatósága alatt állt, az ő tulajdonában lévő földeken telket birtokolt (jobbágytelek). A földhasználat fejében urának különböző szolgáltatásokkal tartozott, ezek közül a legfontosabb a terményjáradék (terményeik egy részét beszolgáltatták), a munkajáradék vagy robot (az allódium megművelése saját szerszámokkal és állatokkal, szállítás) és a különböző ajándékok.

Developed by Integral Vision