ispán

Legismertebb jelentésében a vármegye király által kinevezett első embere a középkorban, ilyen minőségében megfelelt a grófi rangnak. Ispán állt a királyi udvartartás (udvarispán), a királyi kápolna (kápolnaispán), a pénzügyigazgatás különböző szintjei (harmincadispán, pénzverőispán, sókamaraispán, urburaispán) élén is.

Developed by Integral Vision