ismeretelmélet (episztemológia)

A filozófiának az emberi megismerés lehetőségeivel és korlátaival, forrásaival, formáival, módszereivel, valamint az igazsággal és annak kritériumaival foglalkozó ága.

Developed by Integral Vision