hospes

A XI–XII. században nagyrészt Nyugat-Európából érkező, főként a túlnépesedés következtében hazájukat elhagyó, Magyarországon letelepülő vendégek. Szabad költözködési, birtokszerzési, vámmentességi, vásártartási joguk volt, és nem voltak kötelesek hadba vonulni sem. Közösségeiket szabadon választott bírók és esküdtek irányították.

Developed by Integral Vision