Horthy Miklós (1868–1957)

Magyarország kormányzója a két világháború között. A Tanácsköztársaság idején a szegedi ellenkormány hadügyminisztere és a Nemzeti Hadsereg fővezére. 1920. március 1-jén a nemzetgyűlés kormányzóvá választotta. Államfői hatalmáról a németek mondatták le, és a német fenyegetések hatására kinevezte miniszterelnökké a nyilas Szálasi Ferencet.

Developed by Integral Vision