homo moralis (erkölcsi ember)

A klasszikus humanista erkölcsöt képviselő ember. Olyan irodalmi felfogást is jelent, amely az irodalom erkölcsi felelősségét és küldetését tanítja.

Developed by Integral Vision