hinduizmus

Más néven brahmanizmus, India fő vallása, a 3. legnépesebb világvallás. Sajátja a kasztrendszer.

Developed by Integral Vision