hét szabad művészet

A középkori alsó- és középfokú oktatás rendszere. Alsó szinten trivium: nyelvtan (grammatika), szónoklattan (retorika) és a vitatkozás tana (dialektika). Felsőbb szinten quadrivium: aritmetika, geometria, asztronómia (csillagászat) és musica (zene).

Developed by Integral Vision