helyi értékes írásmód

Annyi számjegyet használunk, mint amennyi a számrendszer alapszáma, a számjegy értékét a helyi érték adja meg.

Developed by Integral Vision