hasonló síkidomok területe

A hasonló síkidomok területeinek aránya a hasonlósági arány négyzetével egyenlő.

Developed by Integral Vision