háromszög szögei és oldalai közötti összefüggés

A háromszögben két oldalt és a velük szemközti két szöget tekintve igaz, hogy a nagyobbak egymással szemközt helyezkednek el.

Developed by Integral Vision