a háromszög súlypontja

A háromszög súlyvonalainak metszéspontja, a háromszög mindegyik súlyvonalának az oldalfelező ponthoz közelebbi harmadoló pontja.

Developed by Integral Vision