göböly

Hizlalt ökör, a versben szarvasmarhák egész csoportját jelöli.

Developed by Integral Vision