Georgij Konsztantyinovics Zsukov

Sztálin helyettese, a II. világháború idején vezérkari főnök. Nagy szerepet játszott Sztálingrád felszabadításában, majd Berlin elfoglalásában.

Developed by Integral Vision