Freud

Sigmung Freud (1856–1939) osztrák pszichiáter, a pszichoanalitikus iskola megalapítója. Az emberi lelket 3 fő részre osztotta: én, felettes én és ösztönén. Fő elmélete szerint a felettes én tartja a kontrollt vágyaink felett. Az ösztönén által generált vágyak jelentős része a felettes én hatására elfojtódik. A felettes én és az ösztönén között az én próbálja tartani az egyensúlyt. Freud elméletei nagy hatással voltak a XX. század értelmiségére.

Developed by Integral Vision