Forum Romanum

Róma központi tere, az államigazgatás és a politikai élet központja, a diadalmenetek helye.

Developed by Integral Vision