fonéma

A nyelv legkisebb egysége. Elvont nyelvi egység, amely a nyelvhasználat során hang vagy betű formájában realizálódik. Jelentésmegkülönböztető szereppel bír.

Developed by Integral Vision