földközéppontú világkép

Az elképzelés szerint a Nap, a bolygók és a csillagok mind körpályákon keringenek a Föld körül. Ptolemaioszi világképnek is nevezik.

Developed by Integral Vision