familiaritás

A hűbéri függés magyarországi változata, amely a XIII. század folyamán alakult ki. Sajátos kapcsolat, függőségi viszony a nagybirtokosok és a kisebb birtokosok között. A kisebb birtokos a nagyúr szolgálatába állva annak tágabb értelemben vett családjához (famíliájához) tartozott (familiáris). Részt vett ura birtokának igazgatásában, szolgált hadseregében, ezért védelmet és természet- vagy pénzbeli juttatásokat kapott. A familiáris nem állt ura joghatósága alatt, birtokait sem urától, hanem a királytól kapta, s az szabadon szállt utódaira. Ezért a familiaritás nem keverendő a hűbériséggel.

Developed by Integral Vision