eszmeregény

XIX. századi regénytípus, megalkotója Dosztojevszkij. A regény középpontjában egy fő eszme, kérdés áll – a Bűn és bűnhődésben például az, hogy szabad-e ölni. Az egyes álláspontokat a kérdéssel kapcsolatban a különböző szereplők képviselik. Az igazság így több szólamra van osztva, a nézőpontok folyton váltakoznak. A szereplők által képviselt nézőpontok ütköznek a regényben egymással. A szereplők többé-kevésbé egyenrangúak, az elbeszélő nem fejti ki az álláspontját. A regénytípust polifonikus regénynek is nevezzük. Világképi alapja: az igazság nem adott és nem birtokolható kizárólagosan, hanem közösen kell elérni. E regénytípus az olvasót is állásfoglalásra próbálja késztetni.

Developed by Integral Vision