emberi méltósághoz való jog

Az újkorban dolgozták ki az emberi méltóság (dignatio) modern eszméjét. Ez három jogot foglal magába: a személyiség szabad kibontakoztatásának jogát, a magánszféra védelmét biztosító jogot és az emberek jogi egyenlőségének jogát. Minden ember alapjoga, amit egyetlen állam, kormányzat sem kérdőjelezhet meg. Az élethez való joggal együtt az élet befejezésének, a halál méltóságának jogát is magában foglalja.

Developed by Integral Vision