elszigetelő (izoláló) nyelv

Olyan nyelv, amely változatlan szótövek egymás mellé helyezésével alkotja meg mondatait.

Developed by Integral Vision