eldologiasító

A természetet egyszerű tárgyként kezelő, összefüggéséből kiragadó gondolkodásmódot jelent. Eszerint a természet puszta eszköz, például az emberi érvénye-sülés eszköze, és az emberi érdekek mentén alakítható.

Developed by Integral Vision