dokumentum

Könyvtári szempontból dokumentumnak nevezünk minden olyan információhordozót, ami az adatokat rögzítve tartalmazza, ismerethordozó, információhordozó. A nem rögzített információkkal szemben a dokumentum sajátsága és előnye, hogy megőrizhető és szükség esetén visszakereshető.

Developed by Integral Vision